Et nytt ledd til kjeden ble knyttet da den 9 måneder gamle ODD FELLOW BRODERFORENING av 1957 ble instituert som loge 12. april 1958, under navnet LOGE NR. 57 FIDELITAS.

Etter at den nye loges charter var overrakt chartermedlemmene, brødrene: J. O. Grundseth, E. Eriksen, Th. Larbo, O. Nøglegaard, T. E. Gulliksen, foretok Stor Sire Harald Østreng, Stor Marsjal Gunnar Gaaserud, DDSS Fuglesang og DDSS P. E. Hagen installasjon av de første valgte embedsmenn.


I den vanskelige startfasen fikk Logen straks møte motgang. Det viktigste arbeide som logen hadde, var nå å dyktiggjøre seg brødre som kunne være med på logens utvikling. Det var derfor naturlig at møtene for det meste var preget av gradspasseringer og opptakelser. Ofte var det vanskelig å bekle embedsstolene med egne kvalifiserte brødre, og en var stadig avhengig av hjelp fra villige brødre både fra moderlogen og andre loger.

For de som sto i spissen for logearbeidet var dette en virkelig hard arbeidsperiode, og bare det gode vennskap og trofaste samhold, samt troen på at det etterhvert skulle Iykkes, var årsaken til Logens vekst og fremgang. Det gode vennskapet, kameratskap og samhold har alltid preget vår loge nr. 57 FIDELITAS

At voksne mennesker bevisst går inn for en felles sak "å forbedre seg og bli mer menneskekjærlige", er et stort aktivum i vårt samfunn, og dette håper vi vil kunne gjøre seg utslag i fremtiden.

La oss ta Loge-tankene og lærdommene med oss ut i den virkelige hverdag for på denne måten å gi bedre livsvilkår for oss selv og våre medmennesker. Vårt arbeide må ikke stagnere, men stadig utvikles under våre spesielle grunn setninger for vår Orden:
Vennskap - Kjærlighet - Sannhet