Loge nr. 104 Gloppang har møtelokale i Sandalsbygget på
Sandane. Adresse: Nordstrandsvegen 10 (inngang frå Krånavegen).


Logen har møte annankvar tysdag kl. 19.30 unnateke i sommermånadane.

Logen vart stifta 13. juni 1981 og fekk namnet Gloppang.
Logens segl er tre kjedeledd tvers over Gloppefjorden
og med fjellet Ryssdalshorn i bakgrunnen.
Medlemstal pr. 2015 er 29.

Jubileumsskrift - 25 år