Embedsmenn for perioden 2023-2025

Storrepresentant           May-Britt Allstrin

Fungerende Eks OM     Lilly-Marlene Wiik Adelsten

 

Valgte Embedsmenn

Overmester                Kristin Soløy Trolie

Undermester              Siw Anita Pettersen

Sekretær                      Marit Eikefjord Vassbotn

Skattmester                  Bente Vestvatn

Ceremonimester           Ida Johanne Nova

Kapellan                       Grethe Monica Fjærvoll

 

Utnevnte Embedsmenn

Inspektør                  Turid Rødfjell

Herold                       Annelise Jentoft Olsen

Indre Vakt                 Rita Hanssen

Ytre Vakt                   Bitten Karin Johnsen

Musikkansvarlig        Eli Dammen

Arkivar                       Inger-Lise Øvre

OM høyre ass.           Liv Olaug Jensvoll

OM venstre ass.         Kirsten Måge-Martinussen

UM høyre ass.           Sølvi Jacobsen

UM venstre ass.        Merete Danielsen

CM høyre ass.           Gro Anita Ytterstad

CM venstre ass.         Turid Grytvik

Inspektørs ass.           Tove Thrane