Kjære Patriarker og brødre.

Hammerfest og Alta Leirforening har sete for Leir Nr 15 Finnmark 2021 - 2023.  Vi vil veksle mellom å avholde møtene våre mellom Hammerfest og Alta, og vi vil også reise rundt i distriktet noen ganger.

Vi ønsker og håper at flest mulig av våre Patriarker deltar på våre møter. (La ikke stolen din stå tom).  

Vi vil for hvert møte sende ut e-post til alle patriarker tilhørende Leir 15 Finnmark om når og hvor møtene avholdes. Vi vil også legge ut alle protokoller slik at hver enkelt kan følge med på hva som skjer på «leirslagningene».  Protokoller legges ut på nettsiden til Leir nr. 15 Finnmark, i Fokus under oddfellow.no.

Vi ønsker å bli flere patriarker, og da er vi avhengig at nåværende patriarker vekker interessen hos våre logebrødre i hele Distrikt nr. 12 Finnmark. Vi har lov til å framsnakke vår Leir

Og så til deg, kjære bror.

Har du hatt Den Høye Sannhetgrad i 1 år, og vist interesse for vår Orden, er du kvalifisert til å bli tatt opp i Leiren.

Storrepresentanten i din loge vil da være kontaktpersonen. Han holder kontakt med Leiren.  Dersom din søknad blir godkjent, vil du bli invitert, gjerne på en venneaften, - i Leiren. Dersom du fortsatt ønsker det, vil du få invitasjon til opptak; eller du vil bli kallet til Leiren som det heter. 

Nordkapp Leirforening overtar setet for Leir Nr 15 Finnmark 2023 - 2025 14. september 2023.  De vil hovedsakelig avholde møtene sine i Honningsvåg, men vil også reise rundt i distriktet noen ganger.

Du er sterkt ønsket, og du vil bli hjertelig mottatt.

PS: Kollegiet vil de neste årene bestå av:

EksHP Steinarr M. Jensen , HP Thorgeir Walsøe, YP Svein Harald Pettersen, 1.HM Jarl Tuv, Sekretær Ronald Haugen, Skattmester Werner Hansen, 2.HM Harald Frantzen

Med hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Bjørn Erik Hansen

Hovedpatriark