Embedskollegiet 2023 - 2025 Telefon E-post
Storrepresentant Inger Reppen 95240162
Eks OM
Merethe Kildal
48087234
OM Annette Ekman 48242023
UM Beate Myklevold  99109317
Sekretær Rita Pedersen 47015459
Skattmester Liv Aamnes 47758206
CM Torunn Pedersen  48 039 018
Kapellan Lillian Aamot  95 168 891
Herold Linda Flaaten-Stokkan 90939696