Foran fra venstre:
Storrepr. Otto Gjerde, Eks OM Kai Haftor-Olsen og OM Arne Petter Lund.

Bak fra venstre:
UM Einar Norstad Radem, Sekr. Sven Erik Thorstensen, Skm. Johnny Tapper, , Ceremonimester Per Griwell.

Ikke på bilde:
Kap. Arne Rundtom.