Logeåret 2023/2024

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre i loge nr. 67 Castrum
et godt logeår, møt så ofte dere kan.
 
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Per Gunnar Aarnes
Overmester