Loge nr.67 Castrum ble stiftet 31/3- 62  For å markere denne begivenheten, vil jeg referere litt av historien.
Det hele begynte med at vår avdøde bror, Johannes Pettersen, hadde ei søster som bodde i Moss. Hun var gift med Karl Svendson, og begge disse var ivrige Odd Fellows. De var ofte på gbesøk hos Pettersens tidlig på 50-tallet, og det ble snakket mye om Odd Fellow. På den tid flyttet vår avdøde bror Paul Scott fra Moss til Kongsvinger, og Scott og Svendson kjente hverandre fra Moss. Via Svendson ble det skapt kontakt mellom Johannes Pettersen og Paul Scott og det kom i gang mer logesnakk.
Det ble kontaktet flere personer i Kongsvinger, med tanke på å starte en loge her. Så kom Svendson fra Moss på banen igjen, og han visste at det var 2 brødre fra Kongsvinger som var medlemmer i loge nr. 2 Eidsvold, brødrene Per og Leif Castberg Voss, og disse to ble anmodet om å ta initiativ for å starte en broderforening i Kongsvinger, med utgangspunkt i loge nr.2 Eidsvold.
Allerede i 1953 ble flere fra Kongsvinger tatt opp i loge 2 Eidsvold, bl.a. Johannes Pettersen og Leif Westby. Jørgen Husemoen ble tatt opp i 1956. Det ble etter hvert såpass mange brødre fra Kongsvinger, at møtene måtte holdes bl.a. på Vinger Hotell og i KIL-lokalene på Gjemselund.

Broderforeningen ble startet den 30/3-57. Denne stiftelsen foregikk i Rådhusets festsaler, og det var mange fra loge 2 Eidsvold tilstede med Conrad B. Olsen i spissen. (sistnevnte er forøvrig forfatter av loge nr. 2 Eidsvold sin logesang). Herlof Dannevig ble valgt som formann og Odd Treffen som sekretær.  I tillegg var de andre i broderforeningens første styre Johannes Pettersen , Paul Scott og Johan Krohn sistnevnte senere Stor Sire.) Det står i referatet at foreldrene til brødrene Castberg Voss, advokat Voss og frue deltok på møtet, og det ble festligheter ut i de små timer. 

Dagen etter var det lunsj på Grand Hotell, og omvisning på Festningen av rittmester Aamodt.
Broderforeningen arbeidet så i 5 år og på slutten av denne perioden ble Festninggt.1 innkjøpt. Fra selve institueringen av loge nr. 67 Castrum vil jeg referere fra institueringsprotokollen,som ble ført i pennen av Åge Ånerud:
Loge 67 Castrum, Kongsvinger ble instituert 31/3-1962. 
Fra Storlogen deltok følgende:
1.dep.Storsire Håkon V.Ruud, Storsekr. U. de Paolis, Stor SKM  Edgar Otterbeck, Stor Marshall Erik B.Lindseth,  Stor KAP  Paul E. Paulsen,  DDSS Wilhelm Tønne.