Søster Overmester og embedskollegie ønsker alle søstre
i Loge nr.132 Dronning Sophie et godt logeår.

Møt så ofte dere kan.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                                   

Laila Wang Bjerke
Overmester