Dronning Sophie er vår loge. Et vakkert smykke har vi fått.

Et lite frø ble sådd av søstre. Det ønsker at det går oss godt.

Sophies kall, det var å hjelpe. I Norge var hun «fredens mor».

La hennes arbeid her oss lede, det blir vår loges rettesnor.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Gro Kari Marthinsen

OM