Overmester og embedskollegiet ser frem til  å møte søstrene når vi får startet opp logeabeidet.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap. Kjærlighet og Sannhet

Marit Vetås 

OM

 

 

 

Embedskollegium 2019 - 2021

Bak fra venstre: CM Charlotte Haslerud, Skattm. Randi Pensgård, UM Liv Kari Nesland Bekkestad, Kapellan Liv Møretrø Løset, Sekr. Aslaug Riisnes.

Foran; Storrepr. Uni Wik, OM Marit Vetås, Eks OM Wenche Hunsbedt Svindland