Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene velkommen møter enten i logen eller på Teams.

På grunn av den usikre smittesituasjonen kan møtene ikke planlegges lang tid i forveien.

 

Siste informasjonen er alltid å finne her på hjemmesiden.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap. Kjærlighet og Sannhet

Marit Vetås 

OM

 

Se retningslinjer for logemøter under pandemien under "Om Logen".

 

Embedskollegium 2019 - 2021

Bak fra venstre: CM Charlotte Haslerud, Skattm. Randi Pensgård, UM Liv Kari Nesland Bekkestad, Kapellan Liv Møretrø Løset, Sekr. Aslaug Riisnes.

Foran; Storrepr. Uni Wik, OM Marit Vetås, Eks OM Wenche Hunsbedt Svindland