Kristiansand har i dag to Rebekkaloger og to Odd Fellowloger samt en Odd Fellowleir og en Rebekkaleir.