Festningsgata 2
Om medlemskap.

Vår vennskapsloge i Brønderslev er Richard Marley.

 

Gode bror.

Jeg ønsker alle en god høsttermin.
Møt så ofte du kan.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Odd-Arild Furunes
OvermesterBak f.v: Bjørgvin Hrafn Hilmarson, Bjørn Otto Skaar, Asbjørn Rønning, Henry Vetås og Kjetil Dybvik.
Foran f.v: Georg Andreas Svindland, Odd-Arild Furunes og Trygve Dahl.