Festningsgata 2
Om medlemskap.

Vår vennskapsloge i Brønderslev er Richard Marley.

 

Gode bror.

Overmester ønsker alle logebrødre en god logehøst og ser
fram til å møte brødrene i et innholdsrikt vårprogram.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke logens arbeid
og å gi brødrene en bedre og økt egenutvikling.

Trygve Dahl
Overmester