Logeåret 2021

 

Overmester og Embedskollegiet

    Ønsker alle søstrene

  en god sommer.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet

 Hilde Karin Finseth Tellefsen

OM

 

 

 

                                     

                                                                                          Velkommen

                                                                                       Se intern info om 

                                           Gjennomføring av logemøter mens pandemien varer.