Logeåret 2023-2024

OM og embedskollegiet ønsker alle søstrene
et 
Godt Nyttår!

Vårens møter i Camilla Collett starter med Nyttårsloge 15. januar.
Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lisbet Tellefsen
OM

Valgte embedsmenn 2023-2025

Storrepr Hilde-Karin Finseth Tellefsen
Eks OM Inger Lene Høgseth
OM Lisbet Tellefsen
UM Sidsel Pedersen
Sekr Rita Sjøveian Floer
Skm Liv Anne Andreassen
CM Trude Hauge
Kap                      Tone Nielsen