Logeåret 2019

Overmester og Embedskollegiet

Ønsker alle søstrene en riktig god høst 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet

 Hilde Karin Finseth Tellefsen

OM