Logeåret 2022

 

Overmester og Embedskollegiet

    Ønsker alle søstrene

  et godt vår semester

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 Inger Lene Høgseth

OM

 

 

 


 

                                     

                                                                                          Velkommen

                                                                                       Se intern info om 

                                           Gjennomføring av logemøter mens pandemien varer.