Overmester og embedskollegiet ser frem
til å møte brødre og gjester til et innholdsrikt program.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid
og gi brødrene en større glede og en økt egenutvikling.

Dette kan vi oppnå ved å gi møtene et interessant og dypere innhold,
også der hvor vi ikke har gradspasseringer.

Vi vil arbeide for at brødrene kan reise hjem med tanken om at
Dette har vært et godt logemøte.  Jeg gleder meg til neste gang!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Roger Haugli

OM