Vår loge består av ca 90 brødre i alderen 26 til 96 år. 
Vi er en dedikert gruppe enkeltpersoner som tror på å skape meningsfulle forbindelser og bidra til samfunnet. Vi treffes mandager i partalls uker til logemøte med etterfølgende hyggelig samvær i godt selskap. 

Gjennom århundrer har Odd Fellow Ordenen forpliktet seg til å fremme vennskap, hjelpe trengende og dyrke personlig vekst. Gjennom våre møter, arrangementer og fellesskapsinitiativer, håper vi å inspirere deg til å utforske ordenen og oppdage de tidløse verdiene den representerer. Bli med oss ​​på reisen mot et meningsfullt liv og en oppriktig forpliktelse til å tjene andre.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Loge 89 Skagerak – et sted der vi sammen utforsker veien til broderskap og åndelig vekst, og oppfordrer deg til å utforske Odd Fellows nettsted for mer informasjon om hvem vi er og hva vi står for.
Dersom du ønsker å bli medlem, eller lære mer om Odd Fellow og Loge 89 Skagerak kan du kontakte en av kontaktpersonene på siden her.

  

Med vennlig hilsen, 

Hans Olav Labas 
Overmester