Kjære bror!

Et nytt år og med vinteren/ våren kan jeg ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til en god og mer normal logehverdag.
I fellesskap legger vil til rette for gode refleksjoner og et godt sosialt samvær.

Husk, ved ditt fremmøte er du med på å skape og utvikle vår Loge.
Men ikke å forglemme, du gleder din bror.

Det vil varme mitt hjerte å se deg på våre møter.

Med ønske om et godt og aktivt logeliv.

 Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jan Arne Teige

OM