Kjære bror,

Endelig(?)

Som dere vil se av høstens møteprogram, så ser alt nå ut til at vi kan gjennomføre møter på "vanlig måte" igjen.

Jeg gleder meg til å se dere alle igjen!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Roger Haugli

Avtroppende OM