Jeg ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til vårterminen 2023.

Vi er nå inne i den siste terminen for embedskollegiet denne perioden.

Etter en forsiktig start i 2022, har logearbeidet og aktiviteten hatt en positiv utvikling.
Dette vil jeg tilskrive at brødrene møter, og deltar aktivt med gode refleksjoner og et godt sosialt samvær.

Husk, ved ditt fremmøte bidrar du til personlige utvikling, og til positiv utvikling i vår Loge.
Du er en viktig brikke i dannelsen som vi søker.
Det sosiale livet i vår loge formes av at brødre møtes.

Husk, møt så ofte du kan. Det gleder dine logebrødre.

Med ønske om en god og aktiv logevår.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Jan Arne Teige

OM