Høsten 2021

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høstens møter. 

 

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Terje Lillejord

OM  

107 Torungen