Våren 2020

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til vårens møter.

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ove Louis Wroldsen

OM  

107 Torungen