107

Våren 2019

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre
velkommen til høstens møter.

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ove Louis Wroldsen

OM  

28.10.1983
107