Høsten 2021

Ragnhilds Devise

Navnet Ragnhild det forplikter.
Dronning var hun for sitt folk.

Vi skal bære denne arven
frem til seir - frem i flokk.

Hun som demper ned all ufred
med et sinn så edelt, rent -

Vi det husker fra historien,
hvor hun elsket glede - fred.

Bygge Logen på en klippe - 
ei på jord, så den glir ut,

og la VENNSKAP bygget smykke,
er vår Mesters store bud.

 

Overmester og Embedskollegiet gleder seg nå over at Norge er gjenåpnet etter pandemien,
og at vi igjen kan møtes til hyggelig samvær i våre ordenslokaler i Stortingsgaten.

Vi ønsker VEL MØTT til hver især.

 Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Våre ordinære møter holdes annenhver mandag, fra september til juni,  i Ordenshuset i Stortingsgaten 28 i Oslo.