Ragnhilds Devise

Navnet Ragnhild det forplikter.
Dronning var hun for sitt folk.

Vi skal bære denne arven
frem til seir - frem i flokk.

Hun som demper ned all ufred
med et sinn så edelt, rent -

Vi det husker fra historien,
hvor hun elsket glede - fred.

Bygge Logen på en klippe - 
ei på jord, så den glir ut,

og la VENNSKAP bygget smykke,
er vår Mesters store bud.

 

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle våre søstre, og gjester velkommen til møtene.

Møt så ofte du kan.

Vi sender varme tanker til hver og en, og helt spesielt til våre medmennesker i Ukraina.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Mona Flemmen
Overmester

 

 

 

 

Våre ordinære møter holdes annenhver mandag, fra september til juni,  i Ordenshuset i Stortingsgaten 28 i Oslo.