Høst 2021

 

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle vel møtt til de møtepunkter som det inviteres inn til i disse Covid-19-tider.

 Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Våre ordinære møter holdes annenhver mandag, fra september til juni,  i Ordenshuset i Stortingsgaten 28 i Oslo.