Logeåret 2020

OM og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt logeår og

velkommen til møtene.

Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Mette von der Ohe Backer

OM