Victoria - Seierens Gudinne -  står som vår loges symbol. Hun er i vårt emblem plassert i solens stråleglans med de tre kjedeledd ved sine føtter. Kan vi i ydmykhet arbeide mot disse kjedeledds betydning; Vennskap Kjærlighet Sannhet, da er vi ved målet, seier over eget jeg.

Den sosiale aktiviteten i logen har alltid vært stor og de senere år har særlig landssaken 2011 - 2013 SOS barnebyer i Malawi, landssaken 2016-2019 bygging av redningsskøyta "Odd Fellow III", Hospice Lovisenberg, andre og mindre private foreninger, Odd Fellow forskningsfond og Siriusprosjektet på Radiumhospitalet, vært prioriterte områder for søstrenes støtte.

Rebekkaloge nr. 47 Victoria har to vennskapsloger, Loge nr. 45 Frøya i Åndalsnes og Loge nr. 53 Deborah i Århus. Logens søstre har stor glede av vennskapsbånd og gjensidige besøk.

Logen har møter annenhver mandag kl.18.30

Ta gjerne kontakt med overmester Mette von der Ohe Backer for å få vite mer om Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloge nr. 47 Victoria.