Logeåret 2021 - 2023

Vi avholder våre logemøter hver 1., 3. og eventuelt 5. torsdag i måneden. Vennligst se vår Kalender.

Ønsker du å vite mer om logearbeidet, ta gjerne kontakt med oss.

Overmester og embedskollegiet håper vi sees til møtene i høstterminen 2021 og vårterminen 2022.

 

                            Med søsterlig hilsen i                                
             Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                    

                      Wenche Braamann                           
                     OM