Logeåret 2019 - 2020

Vi avholder våre logemøter hver 1., 3. og eventuelt 5. torsdag i måneden. Vennligst se vår Kalender.

Ønsker du å vite mer om logearbeidet, ta gjerne kontakt med oss.

Overmester og embedskollegiet håper vi sees til møtene i høstterminen 2020.

 

 Med søsterlig hilsen i                                
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                    

Torbjørg Mørk                    
OM