B-lobby kl 12:00 - 14:00
tirsdagene: 22. februar, 22. mars og 26. april.