B-lobby kl 12:00 - 14:00
tirsdagene: 21. september, 26. oktober og 23. november.