Høst 2022

Overmester og embedskollegiet
ser frem til å møte brodre og gjester til et innholdsrik program.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke Logens arbeid
og gi brødrene en større glede og en økt eigenutvikling.

Vår oppfordring er - Møt så ofte du kan

hår møter annenhver mandag kl 19.00
Møter vil bli gjennomført via Teams hvis COVID-19 situasjonen krever det

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

 

Erik Bern

OM