VÅR 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.

Møter vil bli gjennomført via Teams pga COVID-19 situasjonen

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

 

Hans Emil Ratvik

OM