Logehøsten 2019

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre en god høst termin.
          Med broderlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Sverre Wennevold
                     
   OM