Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til møter i leir nr. 1 Norge første onsdag i hel uke kl. 19.00

Møt så ofte du kan: Et godt fremmøte styrker leiren og vil gi brødrene gode impulser.