1

                                                          Leiråret 2020

                       
                       Embedskollegiet ønsker alle patriarkene
                                                et aktivt leirår.

                                        Med patriarkalsk hilsen i
                                      Tro, Håp og Barmhjertighet

                                              Arild Kristensen
                                                Hovedpatriark
                                               

Følgende loger er tilsluttet leir nr. 1 Norge:
Norvegia, Eidsvold, Johan Middelthon, Albert Schweitzer og Millennium.

 

 

02.11.1919
1