Gode Matriarker

Etter snart tre semestre i uvisshet, både mhp pandemien, smitte og ikke minst at vi ikke har kunne møtes, er håpet sterkt og stort om at vi kan ha normale leirslagninger fra oktober 2021. Det skal bli godt å samles og å se hverandre igjen. 

Hovedmatriark og Embedskollegiet takker for tilliten som er vist oss og vi ønsker alle matriarker velkommen til leirslagning torsdag i første hele uken i måneden.

Rebekkaleirens formål er å samle søstre fra alle distriktets Rebekkaloger til videre arbeid med seg selv, og for å høyne vår ordens etikk.

 Embedskollegiet vil fortsette arbeidet med å utvikle Rebekkaleir nr 1 Oslo til et godt sted å møtes til det beste for Ordenen og den enkelte matriark.

Matriarker som har forslag de mener kan berike leirslagningene, både etisk og sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom åpenhet, styrkelse og utvikling av fellesskapet at vi kan skape et miljø til felles glede og trivsel.

 

Med matriarkalsk hilsen i

 Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Kirsten Aarvaag Storaker

Hovedmatriark