Oslo

For medlemmer

08
sep
Arbm.
T, Inst DSS. Kåseri/ Fd Galla
19:00
Møtesal A
06
okt
Arbm.
T Håpets grad Styrk og eksp.
19:00
Møtesal A
10
nov
Arbm.
T+ Troens grad Galla
19:00
Møtesal A
08
des
Julemøte
T Julemøte Kåseri/ Fd Galla
19:00
Møtesal A
05
jan
Nyttårsmøte
T Nyttårs møte Underholdning Galla
19:00
Møtesal A
09
feb
Arbm.
H+ Håpets grad Regnskap Budsjett Galla
19:00
Møtesal A
09
mar
1.N
T 1 gangs Nominasjon Styrk. eksp. siste belæring.
19:00
Møtesal A
20
apr
2.N
B+ Barmhjertighets grad 2 gangs Nom. Galla
19:00
Møtesal A
04
mai
V
T Valg Sommer møte Bilderebus
19:00
Møtesal A
07
sep
El
T El Embetsmanns Installasjon Galla
19:00
Møtesal A