Gode Matriarker, endelig kan vi møtes til leirslagning!

Vi ønsker velkommen til Barmhjertighetens grad 4. april og Sommermøtet 2. mai.
Alle er hjertelig velkommen, men vi ber om påmelding til Dep HM iht. invitasjon.

Det er så hyggelig å se alle som møter, og kjenne samholdet i våre leirslagninger.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Kirsten Solberg
Hovedmatriark


Embedskollegiet 2021-2023

Foran fra venstre: Storrepresentant Elisabeth Thon, HM Kirsten Solberg, Eks HM Hege Radtke Johansen
Bak fra venstre: YP Ellen M. From, Skattmester Trine Granerud Hassel, Dep HM Jorunn Rommetveit Gloppen,
Fører Inger Bjørnstad, Sekretær Britt Nordli