Kjære Matriarker

Takk for at dere møter så ofte dere kan. Kan! Jeg må si kan, for de foregående 17 månedene har gjort fysiske møter helt umulig. Men, la oss håpe på "bedre tider", og husk at det er dere, Matriarker som utgjør vår kjære leir. Det vi bygger videre på.

Denne pandemien har gitt oss utforutsette vendiger i livet og våre leirslagninger. Men, tegningene av Regnbuer i vinduene og teksten "Det går bra", må inspirere oss alle - det går bra!

Tusen takk for den tilliten dere har vist meg, ved å velge meg til HM i Rebekkaleir nr 17. Christiania. Det er en stor ære. Jeg har et sterkt håp om at vi kan møtes fysisk de kommende to år. Noe annet blir en stor utfordring. For å få gode møter er fellesskapet og oppmøtet helt avgjørende, slik at det blir naturlig samspill i salen og på ettermøtene.

I mine tanker har jeg med meg hvordan jeg har sett mange av våre Storembedsmenn i vår leirslagninger. De har gått foran på en forbilledlig måte. Inkludert oss yngre, og vist oss vei. Nå skal vi på tilsvarende måte forsøke å være veivisere for e som om noen år påtar seg viktige oppgaver for vårt fellesskap, Rebekkaleir nr. 17 Christiania.

Vi står foran en mulig utflytting fra vår Ordenshus neste sommer, og usikkerheten om hvor og hva, ligger der bak i min bevissthet. Men, sammen skal vi klare det som kommer.

Vårt fokus nå er Barmhjertighets graden og Troens grad nå i høst. Deretter Håpets og Barmhjertighetens grad våren 2022. Det blir travelt, og vi sender alle våre ønsker til en ønskebrønn, eller en sms ...... om at vi kan avholde fysiske møter.

I forberedelsen til embedsinnstallasjon, tok jeg frem et vers jeg brukte på vårt julemøte i 2018. Det var den gang Dep. STor Sire Toril Grundtvig Skougaard, som i "De tre kjedeledd" ønsket god jul og alt godt for det nye året. Hun avsluttet med et lite vers som jeg med tillatelse omarbeidet noe. Det passer i dag også:

Må året bringe oss og vår Rebekkaleir glede,

Vekst og framgang for Christiania og alle dere

Må samhold og kjærlighet gro

Må lys og varme i hjertene bo

Alle i leiren har noe å gi

La derfor raushet og omsorg bli

- Christianias melodi.

Kjære Matriarke, la oss gjennom disse to år, gjøre hverandre gode og gi hverandre - og motta - tillit, omsorg, tro, håp og barmhjertighet.

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Kirsten Solberg

Hovedmatriark