Rebekkaleir nr. 17 Christiania ble stiftet 16.09.1995.

I forbindelse med institueringen av Rebekkaleir nr. 17 Christiania ble i alt 229 matriarker overført fra Rebekkaleir nr. 1 Oslo til Rebekkaleir nr. 17 Christiania

Av disse 229 er 59 medlemmer av vår leir i dag.

Da Rebekkaloge nr. 102 ble stiftet 03.02.1996 kom ytterligere 32 matriarker over fra Rebekkaleir nr. 1 Oslo til Rebekkaleir nr. 17 Christiania.

I alt har 614 matriarker i kortere eller lengre tid vært medlem av Rebekkaleir nr.17 Christiania i disse våre 26 år. 

To av våre matriarker ble opptatt i Rebekkaleir nr. 1 Oslo 08.01.1982, og er dermed de matriarker i vår leir med lengst medlemsskap i Leirinstitusjonen.