Loge 110, Istindkjeden, har inntil videre innstillt all møtevirksomhet i den hensikt å hindre smittespredning blant våre medlemmer og i samfunnet forøvrig.

I denne krevende tiden er det viktig å følge både nasjonale og lokale føringer og bestemmelser for å hindre videre spredning av COVID-19. Dette medfører redusert fysisk omgang med andre mennesker, men vi må likevel sikre god kontakt med våre syke og eldre brødre. I den forbindelse oppfordres brødrene til jevnlig telefonkontakt  i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare.

 

Med broderlig hilsen i V, K & S
Einar Ulleberg
Overmester