Jeg ønsker alle brødre velkommen til et nytt logeår.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Vidar Bjarne Dypvik

Overmester