Logeåret 2021

Overmester og Embedskollegiet i loge nr.4 De Syv Fjelde ønsker deg velkommen til vår hjemmeside.

Hvis du ønsker mer informasjon om vår loge så er det bare å ta kontakt. Ring gjerne Overmester på tlf 932 39842 for informasjon.

Du finner øvrig kontaktinfo på «Kontakt oss»

Se ellers «Møteprogram» for mer informasjon

Møt så ofte du kan – Vel møtt!

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

John-Erik Stigen

Overmester