Logeåret 2023-24

Overmester og Embedskollegiet i loge nr.4 De Syv Fjelde ønsker deg velkommen til vår hjemmeside.

Hvis du ønsker mer informasjon om vår loge så er det bare å ta kontakt. 

Du finner øvrig kontaktinfo på «Kontakt oss»

Se ellers «Møteprogram» for mer informasjon

Møt så ofte du kan – Vel møtt!

Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ole-Bjørn Buene

Overmester