Logeåret 2019

Overmester og Embedskollegiet i loge nr.4 De Syv Fjelde ønsker deg velkommen til vår hjemmeside.

Hvis du ønsker mer informasjon om vår loge så er det bare å ta kontakt. Ring gjerne Overmester på tlf 932 39842 for informasjon.

Du finner øvrig kontaktinfo på «Kontakt oss»

 

Kjære brødre i Loge nr.4 De Syv Fjelde. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til møtene denne høstterminen. Vi har et innholdsrikt program med nye brødre som får Den Høye Sannhetsgrad, tildeling av 40 års veteranjuvel, vårt felles logemøte og ikke minst vil noen av oss også ta turen til Sverige for å besøke vår vennskapsloge, Loge nr 82 Holaveden i Tranås. Jeg ser også frem til vår sosialaften og arbeidsmøte med et allerede booket foredrag. Som vanlig avslutter vi året med vårt særdeles hyggelige Julemøte.

Se ellers «Møteprogram» for mer informasjon

Møt så ofte du kan – Vel møtt!

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

John-Erik Stigen

Overmester