Huset er tilholdsted for 4 Odd Fellow loger og 3 Rebekka loger

1 Odd Fellow Leir og 1 Rebekka Leir