Logeåret 2020

 

Høsten 2020

I den spesielle situasjonen vi alle er i med den pågående Covid-19 pandemien, er Overmester og Embedskollegiet i De syv Stjerner glade for at vi nå så smått kan starte opp med møtevirksomhet igjen.  Det vil selvfølgelig fortsatt være et forbehold om endringer i møteplan grunnet smitteutvikling.

Vi er heldige som har lokaler som er store nok til at våre møter kan gjennomføres i hht alle smittevernråd og restriksjoner.

Vi ønsker alle søstrene en fin høst og forhåpentligvis etterhvert vel møtt til høstens møter.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bente Lien

OM

 

VIS OMSORG FOR HVERANDRE – VASK HENDER OFTE – HUSK Å HOLDE PÅLAGT AVSTAND