Logeåret 2023 - Vår

 

 

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle søstrene i De syv Stjerner

et Riktig Godt Nytt år.

Vi ønsker alle velkommen til vårens møter.

Møt så ofte dere kan.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Bente M.R Dahlslett

OM

 

 

 

 

STIFTET: