Logeåret 2020

 

Våren 2020

Overmester og Embedskollegiet

ønsker alle søstrene 

et godt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bente Lien

OM