Logeåret 2021

 

Våren 2021

I den spesielle situasjonen vi alle er i med den pågående Covid-19 pandemien kan vi foreløpig ikke gjennomføre vanlige logemøter. Overmester og Embedskollegiet i De syv Stjerner håper at vi kan starte opp med møtevirksomhet igjen i løpet av våren og møteplan er derfor sendt ut.  Det vil selvfølgelig fortsatt være et forbehold om kanselleringer/endringer i møteplan grunnet smitteutvikling.

Vi ønsker alle søstrene en fin vår og forhåpentligvis etterhvert vel møtt til vårens møter.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bente Lien

OM

 

VIS OMSORG FOR HVERANDRE – VASK HENDER OFTE – HUSK Å HOLDE PÅLAGT AVSTAND