Logeåret 2021

 

Høst 2021

Overmester og Embedskollegiet ønsker alle søstrene i De syv Stjerner

en riktig fin høst og ønsker vel møtt til høstens møter

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Bente M.R Dahlslett

OM

 

 

 

 

STIFTET: