Vi har våre møter 2 og 4 torsdag hver måned utenom sommermånedene,

i Krabbedalen 66, 5178 Loddefjord

Alle våre møter starter kl. 19.00

og åpner i O (Troskapsgraden).

 

Overmester og Embedskollegiet i loge nr. 25 Sam. Johnson ønsker

logens- og gjestende brødre velkommen til å delta på våre møter.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Helge Barstrand

Overmester