Velkommen til Loge nr. 25 Sam Johnson !

 

Vi har våre møter hver 2. og 4. torsdag i måneden (unntatt 15. juni - 15. aug.),

i Logehuset i Krabbedalen 66, 5178 Loddefjord

Alle våre møter starter kl. 19.00,

og åpner i O (Troskapsgraden) hvis ikke annet er annonsert.

 

Overmester og Embedskollegiet i loge nr. 25 Sam. Johnson ønsker

logens- og gjestende brødre velkommen til å delta på våre møter.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Helge Barstrand

Overmester