Gode Patriarker,

Leir nr. 3 Patria ønsker dere alle hjertelig velkommen til våre leirslagninger i Krabbedalen 66, kl. 18.30 hver 3. torsdag i måneden . En gang pr. semester har vi leirslagning hos Loge nr. 88 på Stord. 

Patriarker fra andre Leire er også hjertelig velkommen.

Møteprogrammet for høsten 2022 er lagt ut. Legg merke til anledninger med antrekk Galla, samt møtedato på Stord. 

Embedskollegiet vil fra høsten 2022 intensivere aktivitetene rundt vårt Utviklingsprogram, med særlig formål å sikre at nye patriarker får tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å engasjere seg i leiren. 

Og husk: vi sier ikke loge eller leir, vi sier loge OG leir!

Med patriarkalsk hilsen
i Tro, Håp og Barmhjertighet

Erik Ivar Hjelle
Hovedpatriark