Gode Patriarker,

Leir nr. 3 Patria ønsker dere alle hjertelig velkommen til våre leirslagninger i Krabbedalen 66, kl. 18.30 hver 3. torsdag i måneden . En gang pr. semester har vi leirslagning hos Loge nr. 88 på Stord. 

Patriarker fra andre Leire er også hjertelig velkommen.

Møteprogrammet for høsten 2024 er lagt ut. Legg merke til anledninger med antrekk Galla, samt møtedato på Stord. Lørdag 21.09.24 kl. 08:30 blir det Seminar om Patriarkgraden, ved SDSS Kjell-Henrik Hendrichs.

Embedskollegiet har intensivert aktivitetene rundt vårt Utviklingsprogram, med særlig formål å sikre at nye patriarker får tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å engasjere seg i leiren. 

Og husk: vi sier ikke loge eller leir, vi sier loge OG leir!

Med patriarkalsk hilsen
i Tro, Håp og Barmhjertighet

Steinar Berg Hansen
Hovedpatriark

 

 

Embedskollegiet 2023-25 (fra venstre):

Håkon Rydland (Sekr.), Erik Mikkelsen (1HM), Atle Sande Thorstensen (YP), Steinar Berg Hansen (HP), Erik I. Hjelle (Eks HP), Stig H. Kristoffersen (Skm). Kjetil Abbedissen (2HM) - ikke tilstede