Høsten 2019

Leir nr. 3 Patria har sine møter 3 torsdag i måneden kl. 18.30, vekselvis på Stord og i Bergen

Se Møteprogram!

Gode Patriarker

Leirens Hovedpatriark og Embedskollegiet ønsker alle våre Patriarker fra Stord og Bergen vel møtt til høstens leirslagninger.

Gjestende Patriarker fra andre distrikter er alltid hjertelig velkommen til å delta på våre leirslagninger.

Vel møtt.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tom Andreas Monsen
Hovedpatriark