Bjørgvin

Leir Bjørgvins historikk

Publisert

 

LEIR BJØRGVINs historikk

Leir Bjørgvin ble instituert 2. mars 1985.

Det hele startet i Oslo 26. april 1980 – altså for 35 år siden.

Da ble den første Rebekkaleir instituert, og fikk navnet Rebekkaleir nr 1 Oslo.

I distrikt nr 3 ble etter hvert embedsmenn invitert til Oslo for å bi opptatt i leiren, -

Først alle DDRP’ene, så alle Rådsrepresentantene og deretter alle Eks OM.

 

Etter hvert ble det bestemt at Rådsrepresentanten i alle logene i distrikt nr 3 fikk tildelt en helg, - hvor 20 fra hver loge skulle få alle leirens grader. 

Interessen var stor !!

Disse ble plukket ut med det for øyet at de kunne bli kommende leir-embedsmenn.

I Storlogen ble det laget en fremdriftsplan for hvilken rekkefølge Rebekkaleirene skulle bli stiftet i i de forskjellige distrikt.

(Vår leir i nr 5 i ”rekken”)

Den 12. januar ble der valgt et styre til Rebekkaleirforening, som besto av følgende:

  • ​Formann Wenche Fahlvik Pettersen,  loge nr 27 Deborah
  • ​Viseformann Berit Ballestad, loge nr 5 De Syv Stjerner
  • ​Sekretær Laila Sundseth Johansen, loge nr 57 Røsslyng
  • ​Kasserer Ingeborg Inilsen, loge nr 5 De Syv Stjerner
  • ​Materialforvalter Karen Margrethe Torvik, loge nr 57 Røsslyng

Rebekkaleirforeningen i vårt distrikt ble stiftet 17. februar 1984, - på det tidspunkt var der 79 matriarker.

Ett år etter, - den 2. mars 1985 – ble Rebekkaleir nr 5 Bjørgvin instituert.

Medlemstallet var da 87 matriarker, - alle overført fra Rebekkaleir nr 1 Oslo.

Det var nedlagt et betydelig arbeid, bl.a. av to iderike og kreative søstre, Karen Margrethe Torvik (Røsslyng) og søster Wenche Andersen (De Syv Stjerner). Karen Margrethe Torvik designet og laget alt utstyret til leiren, - og den dagen  leirenble instituert var alt ferdig sydd og på plass.

 

I 1989 startet Leir Bjørgvin formiddagstreff for eldre søstre , - så søstertreffet har nå eksistert i 31 år.

En stor takk til alle som har bidratt til dette flotte tiltaket i alle disse årene !

 

4. september 2010 ble leir nr 25 Hornelen instituert, og matriarkene fra Sogn og Fjordane ble således overført dit – ca 70 stk.

I dag teller Leir Bjørgvin ca  210  medlemmer.