Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet 28. mai 2005.

Høsten 2019

Kjære brødre.

Br OM med embedskollegiet håper alle brødrene har hatt en fin sommer med sol og varme, slik at vi har fått ladet batteriene til høsten.
Velkommen på våre møter i høst.


Se dere også godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Stein Kålhus
Overmester