Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet 28. mai 2005.

Loge året 2020

Kjære brødre,

Håper alle har det bra og er friske.

Som vel alle er kjent med er all møtevirksomhet på ordinær måte i vår Orden lagt ned frem til 15.august. Ingen kan spå om fremtiden, men etter den tid håper jeg vi kan starte opp igjen.

Det arbeides med ny terminliste for høsten, og vi får en del å ta igjen. Bl.a har vi flere veteranjuveler og gradspasseringer som skal gjennomføres.
Dette skal vi i fellesskap klare, Loge nr. 149 Børvasstind har tatt en utfordring før, selv om dette er en situasjon ingen har opplevd før skal dette gå bra.

Vi satser på å være i gang som planlagt 10.september. Inntil da, ha det bra og ta godt vare på dere selv, familie og venner.

Er det noen som har behov for hjelp og støtte så ta kontakt med en bror. Ta gjerne en telefon til bror OM, enten dere lurer på noe eller bare for en prat.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Stein Kålhus
Overmester