Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre hjertelig velkommen til våre møter.

 

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Are Martin Andreassen
Overmester

 

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet: