Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet 28. mai 2005.

 

Jeg ønsker alle brødrene og deres familie

en

Velsignet God Jul

og et

Fredelig Godt Nytt År

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Stein Kålhus
Overmester