Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet 28. mai 2005.

Loge året 2020

Kjære brødre,

Br OM med embedskollegiet håper alle har hatt en fin jul og nyttårs feiring.
Velkommen på våre møter fremover mot våren 2020.
Første møtet er 9. januar kl. 1900.

Se dere også godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Stein Kålhus
Overmester