Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

Børvasstind er den yngste logen i Bodø, stiftet 28. mai 2005.

 

Mine brødre.

Vi har passert et år siden landet vårt ble nedstengt og hverdagen ble ganske annerledes enn vi var vant til.

Ingen hadde vel trodd at denne situasjonen skulle vare så lenge.

Vi har mange oppgaver som står på vent i vår Loge.

Men brødre, vi må smøre oss med tålmodighet, så møtes vi bl.a for å feire flere veteraner som står på vent for å få sin veteranjuvel. 

Jeg håper alle brødre holder seg friske og ved godt mot. 

 

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Stein Kålhus
Overmester