Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

 
 

Logeåret 2020

Kjære brødre.

Br OM med hans embedsmenn ønsker alle et Godt Nyttår.

Velkommen på våre møter fremover mot våren 2020.
Første møtet er 9. januar kl. 1900.

Se dere også godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Stein Kålhus
Overmester

28.05.2005
149