Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4.torsdag i månedene sept-mai.

 
 

Logeåret 2020

Kjære brødre.

Br OM med hans embedsmenn ønsker alle god sommer.

Velkommen på våre møter fremover mot høsten 2020.
Første møtet er 27. august kl. 1900.

Se dere også godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Stein Kålhus
Overmester

28.05.2005
149