Loge nr. 149 Børvasstind har sine møter i Ordenshuset i Bodø. 2. og 4. torsdag i månedene sept-mai.

 
 

 

Instituert 28.mai 2005