Sildre's høstlotteri

Les mere her:

https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=17719

 


 

Med bakgrunn i Ekstraordinær Nytt fra Storlogen – nr. 2 august 2020

er all møtevirksomhet utsatt inntil videre.

Les mere her: 

https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=8716

 


 

 JUBILANTER I SEPTEMBER 2020 

 

 

 

De hjerteligste gratulasjoner til våre 2 flotte søstre.

Håper de får en super fin feiring!

 

 


 

Våre møter avholdes i Odd Fellow huset i Bodø 2. og 4. mandag i måneden. 
Adresse: Reinslettvn 2, 8001 Bodø                

 

Overmester og embetskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår
.

 

 

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren
OM i Loge nr. 109 Sildre