Bodø, 14. juni 2021

Informasjon for JUNI måned fra OM: 

 

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Så er sommeren her, med fine lange dager. Litt vått de siste dagene, men det trengte både vi og hagene våre.

Når det gjelder Corona-situasjonen, så er det det lys i tunnelen og håp om tilnærmet normal oppstart til høsten. De fleste av oss er nå fullvaksinert. Men vi må fortsatt ta hensyn til sentrale og lokale smittevernsbestemmelser. Se også informasjon i Nytt fra Storlogen juni 2021. (Sendt ut på e-post)

Som en avslutning på Sildres vårtermin, ble søstrene invitert til et lite treff i Bodøsjøen mandag 7. juni. 

Det var 16 blide søstre som møtte opp til en trivelig stund og vi koste oss med deilig rabarbra-/og sjokoladekake som Eva H Teigum og Eva Skogvold hadde bakt. Her sitter vi utenfor kafeen på museet etter stengetid. Endelig, - det var godt å treffes.

 

Høsten blir travel, se terminliste lenger nede. Nå er det lenge siden vi har kunne møtes oppe i logesalen, og jeg tror de fleste nå ønsker å møte i loge så ofte som mulig Men jeg kan ikke garantere at det ikke blir endringer også i høstens terminliste.

Så vil jeg ønske alle søstrene i loge Sildre en god, varm og fin sommer. Ta godt vare på dere selv og hverandre.

 

Søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren

OM loge 109 Sildre

Telefon 99 25 45 26

 

********

Terminliste for høsten 2021 Loge 109 Sildre (kan komme endringer)

13.09.2021 19.00            O E I Galla

27.09.2021 18.00            O 50 år Ve. Ju. Galla 

04.10.2021 19.00            O = +

11.10.2021 19.00            O + Galla

25.10.2021 18.00            O 25 Ve Ju Galla

01.11.2021 19.00            O Arbeidsmøte/ Venneaften

07.11.2021 17.00            M □ Arr. Providentia NB søndag

08.11.2021 18.00            O 25 års Ve Ju Galla

22.11.2021 18.00            O 40 år Ve Ju Galla

13.12.2021 18.00           O Julemøte

10.01.2022 19.00            O Rapport. Nevnder.
 

 

 

 

 


 

Bodø, 29. april 2021

Informasjon til søstrene i loge 109 Sildre - april/mai 2021:

 

Gode søstre i loge Sildre.

Vi er allerede kommet til slutten av april og glade maidager ligger foran oss. Jeg trodde i min enfoldighet at vi nå skulle være godt i gang med å gjenoppta våre aktiviteter. Slik har det dessverre ikke blitt, koronaen setter fortsatt stengsler for oss. Det meste vi har av aktiviteter foregår på Teams. Mandag 26 april var det Teams – møte med valg av valgte Embedsmenn og valte Nevnder. Resultatet av valget går frem av vedlagte oversikt. Det deltok 21 søstre og 2 gjester på møtet, DSS Synnøve Oppegård og Fung. Eks. OM/Mentor Liv Bjørnstad.

Smittesituasjonen i Bodø ser ut til å være under kontroll. Vi er kommet ganske langt i vaksinering og jeg har stort håp om at det vil hjelpe oss tilbake til en normal situasjon etter hvert. Mange av søstrene har nå fått første dose vaksine, og noen er også fullvaksinert. Styret i Odd Fellow Huset Bodø AS har vedtatt å gjenåpne huset i forbindelse med de generelle lettelsene besluttet av regjeringen. Huset åpnes fra 1 mai 2021 og vil kunne benyttes til logemøter, kollegiemøter med videre, det vil være en begrensning på 45 deltakere på hvert arrangement. Det forutsetter at det er påmelding i forkant av møtet, at vi følger gjeldende retningslinjer og at alle tilstedeværende overholder smittevernreglene.

På kollegiemøtet 22 april i spisesalen i O F Huset ble det vedtatt at vi skal fortsette med Teams – møte, det vil si at neste logemøte 10 mai vil bli et arbeidsmøte på Teams.  Det er ikke nødvendig å ha logeantrekk på Teams – møtene Når det gjelder møtet 31 mai, har kollegiet valgt å avvente før vi bestemmer om det blir Teams- møte eller et møte i loge-salen. Vi må i så fall i forkant søke DSS Synnøve Oppegård om tillatelse til å ha møte i loge-salen.  Dersom det blir et Teams-møte den 31 mai, vil det bli lagt opp som et sommermøte, med blant annet trekking av mai-lotteriet som vi tenker å ha etter samme mal som i fjor. Men dette kommer vi tilbake til.

Vårt strikkeprosjekt, lappeteppet, går sin gang. May Karin Albertsen, som organiserer det hele har så langt ikke mottatt ferdigstrikkede lapper fra søstrene, men flere søstre har meldt fra at de har ferdigstrikkede lapper liggende. Ferdigstrikkede lapper kan også leveres til Trine Skyrud Jensen (på jobb på H M City Nord) , Laila Kristiansen (hjemme), Marit irene Berntsen (hjemme) og Anne Harriet Kvalheim (hjemme) har også sagt at de kan ta i mot ferdigstrikkede lapper. Utloddingen vil ikke bli før til høsten.

Mandag 12 april var det 7 søstre som møttes til tur langs Futelva. Det gode været gjorde at vi kunne sitte ned og ta en kopp kaffe sammen. (Bilder lengere nede). Vi vil gjerne få til en tur sammen i mai også.

Jeg vil igjen minne om påmelding til Symposiet i Bodø i august. Det at Symposiet i NOFA er lagt til Bodø er en begivenhet som flest mulig fra vårt distrikt bør benytte anledningen til å delta på. Det er ikke nødvendig å være medlem av NOFA for å delta, det holder at du er medlem av Odd Fellow (søstre/brødre) Deltakeravgiften er på kr 2.600,- som dekker arrangementet og mat. Det er ingen påmeldingsfrist, men det er mulig at det blir satt maks antall.  Påmelding via NOFA siden på www.oddfellow.no, Det er nå mottatt 250 påmeldinger, så de som melder seg på nå kommer på venteliste.

Høstens terminliste er ennå ikke klar, men det er oppstart mandag 13 september. Det er fortsatt en del som må avklares før vi kan distribuere den.

Så vil jeg ønske dere alle en fin mai, med godt vær og litt 17 mai feiring. Men husk å ta vare på dere selv og ta hensyn til smittevernreglene.

 

Søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren

OM loge 109 Sildre

Telefon 99 25 45 26

 


 

Bodø, 16. mars 2021

 

Mars- hilsen til søstrene

Kjære søstre i loge Sildre

Mars måned, med sol, hvit snø og bra skiføre. Slik ønsker jeg at det skal være til over påske, da kan våren komme.

Men, til vår store frustrasjon øker smitten igjen, og det begrenser vår handlefrihet når det gjelder å møtes og være sosiale. Samtidig er det stadig flere i vår aldersgruppe som har blitt vaksinert, det gir håp og optimisme for framtiden. Det hjelper også at dagene blir lengre og lysere. Det blir bra igjen.

Hittil i mars har vi hatt 1 kollegiemøte på Teams og 1 Teams arbeidsmøte. På vårt arbeidsmøte 8. mars var det 19 som deltok, deriblant DSS Synnøve Oppegård og 1 gjest, søster Eli Brækka fra Loge Konkylie. Denne gangen ble søstrene oppfordret til å ha på seg logeantrekk til Teams – møtet. Det ga en egen logefølelse, å hente fram antrekket som ikke har vært i bruk på nesten ett år.

Mandag 22. februar ble det ikke noe logemøte, det som skulle ha vært var opptak og innvielse av et nytt medlem. I stedet ble det invitert til gåtur i Bodøsjøen. Det var 3 søstre som møtte opp til tur. Det blåste friskt og var tungt å gå i mye snø. Kaffepausen ble det ikke noe av, den ble utsatt til en senere anledning.

1. gangs nominasjon av valgte Embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2021 - 2023 er sendt ut til søstrene på e-post/post, med svarfrist 19. mars. 2. gangs nominasjon sendes ut 22. mars på e-post/post. Samme dato skulle vi etter terminlisten ha arbeidsmøte med 2. gangs nominasjon / Venneaften. Venneaften har blitt utsatt inntil videre. Men det blir Teams-møte med 2. gangs nominasjon mandag 22. mars kl 19:00.

Vårt møte mandag 12. april 2021, som skulle ha vært gradspassering for 2 søstre er utsatt inntil videre. Etter terminlisten er møtet mandag 26. april tildeling av 25 års Ve.Ju til 2 søstre. Tildelingen er utsatt til høsten 2021.

Fra DSS Synnøve Oppegård har vi fått informasjon om at de fleste loger/leir er godt i gang med Teams arbeidsmøter. På Teams–møtene samles søstrene og vi får sett og hørt hverandre. Det er etter hvert blitt god kvalitet på møtene, flere søstre logger seg på for hver gang. Tilbakemeldingene er gode, og flere gir uttrykk for at det faktisk gir en følelse av å være på logemøte, selv om det meste av de rituelle er tatt bort.

Det er tidligere videresendt en e-post fra Bjørnar Olsen som er dugnadsansvarlig for O F Huset. Jeg har mottatt tilbakemeldinger fra søstre som kan delta på dugnad. Nå avventer vi tilbakemelding fra Bjørnar Olsen om når tid vi skal delta.

Terminlista for våren endres fra uke til uke, og slik det ser ut nå, vet vi ikke om det kan bli noe fysisk logemøte i vårterminen. Covid – 19 vaksineringen er kommet i gang, og vi får sette vår lit til at det blir tilnærmet normal møtevirksomhet til høsten. Selv om vi har jobbet fram et utkast til terminliste for høsten, så vil den ikke bli sendt ut/publisert før situasjonen er mer avklart.

Symposiet som skal være i Bodø er igjen utsatt, nå til 20. – 22. august 2021. Vi håper og tror at det da igjen skal være mulig å samle så mange deltakere.

På siste Teams-møte ble det snakket om vi skulle ha et felles prosjekt nå i koronatiden, et lappeteppeprosjekt. May Karin Albertsen tilbød seg å organisere dette. Hun satte sammen et forslag til teppe, som vår Herold har videreformidlet til søstrene. Teppet ser veldig flott ut, så nå er det bare å finne fram strikkepinner og restegarn. Det er selvfølgelig fritt for alle søstrene om de strikker ensfargede ruter - eller prøver seg på dette Log Cabin mønsteret. Rutene må være 25 x 25 cm i Log Cabin teppet - men de kan også være 20 x 20 cm i ensfargede ruter - eller fritt fram. Her er det bare å slippe løs fantasien og kreativiteten! Dette blir spennende, kanskje vi får flere tepper som kan loddes ut.

Søstrene er fortsatt velkommen til å ta kontakt med OM og Embedsmennene i kollegiet dersom det er noe de lurer på eller har behov for noen å prate med.  Søstrene oppfordres til å bli med på Teams møtene. Det er veldig godt å se igjen og hilse på søstrene, selv om det bare er på skjermen.

Ta vare på hverandre og dere selv.

Med denne påskesnømannen ønsker jeg alle søstrene en God påske!

Søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren

OM loge 109 Sildre

 

 

 


 

Bodø, 11. februar 2021

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Så er vi kommet langt ut i februar, og etter uker med sol, klar himmel, kaldt vær og lite snø, har det nå snødd ganske mye de siste dagene.

Oppstarten på 2021 ble ikke helt slik vi hadde håpet på. Så langt har vi ikke hatt anledning til å ha logemøter i logesalen. Men vi har hatt to logemøter på Teams, og det kan nok bli flere slike nettmøter framover. Logemøtet mandag 8. februar (Instruksjon og 1. gangs nominasjon) ble et Teams møte med Instruksjon ved DSS Synnøve Oppegård, nominasjon ble foretatt pr e-post. Kollegiemøtene er også blitt holdt på Teams.

Møtet som vi etter terminlisten skulle ha mandag 25. januar (Regnskap, Rapport Nevnder) ble avlyst og kollegiet hadde invitert søstrene med på gåtur i Bodøsjøen. Det var fire søstre som møttes og hadde en trivelig tur sammen. Møtet 22. februar (Innvielse) er utsatt inntil videre.. Kollegiet inviterer derfor til ny gåtur denne datoen; møt opp på parkeringsplassen i Bodøsjøen kl 1700, og ta gjerne med kaffe og noe å spise.

Terminlisten for 2021 er satt opp, men vil ikke bli sendt ut på e-post ennå. Det er fortløpende behov for korrigeringer. Vi har så langt utsatt logemøtene (inntil videre) til og med 22. mars. I stedet blir det et arbeidsmøte på Teams også i mars. Arbeidet med terminlisten for høsten 2021 er i gang, men det er flere uavklarte ting der også. Slik det ser ut nå, kan det bli mange Galla – møter til høsten.

Vårt regnskap for 2020 og Budsjett for 2021 er nå godkjent.

1. gangs nominasjon av valgte Embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2021 -2023 er sendt til søstrene på e-post. I dette rare året blir også nominasjon og valg foretatt pr e-post. Hvem hadde trodd at det kunne bli aktuelt for bare et år siden.

Smittesituasjonen utvikler seg forskjellig fra sted til sted, og fra uke til uke.  Akkurat nå er situasjonen uavklart i Bodø. Vaksineringen er i gang, men det vil fortsatt ta noen tid før vi ser de ønskede resultatene og kan ta hverdagen vår tilbake. Håpet er fortsatt at vi i løpet av våren kan komme i gang med møter i logen. Nytt passord for 2021 er mottatt, men det vil ikke bli kunngjort før vi kan ha møte i logesalen.

Søstrene er velkommen til å ta kontakt med OM og Embedsmennene i kollegiet dersom det er noe de lurer på eller har behov for noen å prate med. De søstrene som har anledning oppfordres til å bli med på Teams møtene. Det er veldig godt å se igjen og hilse på søstrene, selv om det bare er på skjermen.

Ta vare på hverandre og dere selv.

 

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Bodø, 6. januar 2021


"Nå går det mot lysere tider"

 

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Godt nytt år. Håper at dere alle har hatt en fin og fredelig jul og nyttårshelg.

Nå har vi lagt bak oss et utfordrende år, med lite møte virksomhet. Et år preget av smittevernsrestriksjoner og frykt for Covid - 19.. Men vi har håpet på mere normale forhold i 2021.

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. Regjeringen har likevel valgt å innskjerpe smittevern restriksjonene for hele landet fram til 18. januar, med oppfordring om å unngå sosial kontakt. Odd Fellow Huset er derfor stengt for all møtevirksomhet fram til nevnte dato.

Vårt logemøte 11. januar blir derfor ett Teams arbeidsmøte. Hvordan det blir med møtene videre kommer vi tilbake til.

Vaksinen er kommet og vaksineringen er i gang. Men det vil likevel ta noen tid før vaksinen gir de ønskede resultater og gir oss hverdagen vår tilbake.

Julehilsener som vi fikk fra loger og leirer i distrikt 13 er sendt dere på e-post slik at dere også kan se dem. I tillegg lovet jeg å hilse fra Brit Lind og takke for blomsterbuketten hun fikk i romjula.

 

Søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26