Bodø, 11. februar 2021

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Så er vi kommet langt ut i februar, og etter uker med sol, klar himmel, kaldt vær og lite snø, har det nå snødd ganske mye de siste dagene.

Oppstarten på 2021 ble ikke helt slik vi hadde håpet på. Så langt har vi ikke hatt anledning til å ha logemøter i logesalen. Men vi har hatt to logemøter på Teams, og det kan nok bli flere slike nettmøter framover. Logemøtet mandag 8. februar (Instruksjon og 1. gangs nominasjon) ble et Teams møte med Instruksjon ved DSS Synnøve Oppegård, nominasjon ble foretatt pr e-post. Kollegiemøtene er også blitt holdt på Teams.

Møtet som vi etter terminlisten skulle ha mandag 25. januar (Regnskap, Rapport Nevnder) ble avlyst og kollegiet hadde invitert søstrene med på gåtur i Bodøsjøen. Det var fire søstre som møttes og hadde en trivelig tur sammen. Møtet 22. februar (Innvielse) er utsatt inntil videre.. Kollegiet inviterer derfor til ny gåtur denne datoen; møt opp på parkeringsplassen i Bodøsjøen kl 1700, og ta gjerne med kaffe og noe å spise.

Terminlisten for 2021 er satt opp, men vil ikke bli sendt ut på e-post ennå. Det er fortløpende behov for korrigeringer. Vi har så langt utsatt logemøtene (inntil videre) til og med 22. mars. I stedet blir det et arbeidsmøte på Teams også i mars. Arbeidet med terminlisten for høsten 2021 er i gang, men det er flere uavklarte ting der også. Slik det ser ut nå, kan det bli mange Galla – møter til høsten.

Vårt regnskap for 2020 og Budsjett for 2021 er nå godkjent.

1. gangs nominasjon av valgte Embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2021 -2023 er sendt til søstrene på e-post. I dette rare året blir også nominasjon og valg foretatt pr e-post. Hvem hadde trodd at det kunne bli aktuelt for bare et år siden.

Smittesituasjonen utvikler seg forskjellig fra sted til sted, og fra uke til uke.  Akkurat nå er situasjonen uavklart i Bodø. Vaksineringen er i gang, men det vil fortsatt ta noen tid før vi ser de ønskede resultatene og kan ta hverdagen vår tilbake. Håpet er fortsatt at vi i løpet av våren kan komme i gang med møter i logen. Nytt passord for 2021 er mottatt, men det vil ikke bli kunngjort før vi kan ha møte i logesalen.

Søstrene er velkommen til å ta kontakt med OM og Embedsmennene i kollegiet dersom det er noe de lurer på eller har behov for noen å prate med. De søstrene som har anledning oppfordres til å bli med på Teams møtene. Det er veldig godt å se igjen og hilse på søstrene, selv om det bare er på skjermen.

Ta vare på hverandre og dere selv.

 

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Bodø, 6. januar 2021


"Nå går det mot lysere tider"

 

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Godt nytt år. Håper at dere alle har hatt en fin og fredelig jul og nyttårshelg.

Nå har vi lagt bak oss et utfordrende år, med lite møte virksomhet. Et år preget av smittevernsrestriksjoner og frykt for Covid - 19.. Men vi har håpet på mere normale forhold i 2021.

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. Regjeringen har likevel valgt å innskjerpe smittevern restriksjonene for hele landet fram til 18. januar, med oppfordring om å unngå sosial kontakt. Odd Fellow Huset er derfor stengt for all møtevirksomhet fram til nevnte dato.

Vårt logemøte 11. januar blir derfor ett Teams arbeidsmøte. Hvordan det blir med møtene videre kommer vi tilbake til.

Vaksinen er kommet og vaksineringen er i gang. Men det vil likevel ta noen tid før vaksinen gir de ønskede resultater og gir oss hverdagen vår tilbake.

Julehilsener som vi fikk fra loger og leirer i distrikt 13 er sendt dere på e-post slik at dere også kan se dem. I tillegg lovet jeg å hilse fra Brit Lind og takke for blomsterbuketten hun fikk i romjula.

 

Søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26