Oslo, 17. august 2020

Ekstraordinær Nytt fra Storlogen – nr. 2 august 2020

I forbindelse med COVID – 19 og smitteutviklingen i den senere tid har det kommet mange bekymringsmeldinger og redsel for konsekvensene av å åpne for gjennomføring av møteaktivitet. Storlogen har stor respekt for den generelle frykten for smitte som kommer til uttrykk og det er forståelig at mange er skeptiske og føler usikkerhet.

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi inntil videre utsetter åpning for vanlig møtevirksomhet.

Dersom OM, HM/HP finner det forsvarlig, smittesituasjonen i området hensyntatt, kan loger og leire søke DSS i distriktet om tillatelse til å avholde møter eller andre aktiviteter.  Det forutsettes i tilfelle at alle sentrale og lokale smittevernsråd følges.   Med søknaden skal det følge en redegjørelse for hvordan man praktisk skal innrette seg i forhold til smittevernrådene.   Det skal legges vekt på hvordan man skal innrette seg i forhold til særlig utsatte søstre og brødre.

De loger som har gjort gode forberedelser til oppstart, har ikke gjort den jobben forgjeves. For de tiltakene som er iverksatt, vil sannsynligvis være gjeldende framover, selv om smittesituasjonen kommer under kontroll.

Storlogen følger utviklingen nøye og støtter seg på de råd og veiledninger som gis av myndighetene.  Det er vårt håp at det skal være mulig å komme i gang med vår ordensvirksomhet i løpet av høsten og inntil dette er Teams et godt alternativ for å holde kontakt med søstre og brødre.

 


 

Bodø, 19. april 2020

 

BISTAND TIL TRENGENDE I NÆRMILJØET VÅRT

Gode søstre og brødre.

Det er mange som har en utfordrende hverdag og situasjon er for mange meget vanskelig og mange føler seg alene og er bekymret.

Bror Stor Sire skriver i Nytt fra Stologen for april:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Vi oppfordrer logenes Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer.

De som følger Odd Fellow Ordenens  Facebook sider ser at bror Georg Uhlmann med flere har laget en video som går på å støtte Kirkens Bymisjon.

Dette er ikke en organisert innsamling fra Storlogens side, men i tråd med Ordenens budord som vi alle kjenner.

Bror Stor Herold Dag-Runar Pedersen skriver følgende i sin kommentar:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Storlogen har oppfordret logene og Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer. 

Sånn sett er Uhlmanns aksjon et prisverdig tiltak.
Men vi gjør oppmerksom på at dette er et privat initiativ fra Georg Uhlmann, som ikke har blitt presentert eller behandlet i Storlogens embedskollegium og er altså ikke en innsamlingsaksjon i regi av Ordenen sentralt.

Alle loger har Nevnd for utadvendt arbeid.

I samarbeid med DSS Synnøve Oppegård og DSS Rune Paul Berg har jeg satt i gang en lokal hjelpeaksjon for vårt Distrikt nr. 13 Salten.

Det anbefales at hver loge i vårt distrikt gir kr 1000,- Alle loger har nok midler som er budsjettert.
Vi ønsker også at dette formidles til alle søstre og brødre både pr e-post og på logenes egne Facebook sider.

Dette fordi vi håper søstre og brødre støtter dette privat!

Jeg var i dag  i kontakt med Kirkens Bymisjon og de forteller om en økning av folk som trenger hjelp i ei vanskelig tid.
Dette gjelder hovedsakelig mat til de som virkelig trenger det. De kjørte også ut varm mat til de som har minst og trengte det mest på påskeaften.

De forteller videre at penger som gis fra f.eks Bodø, Fauske, Rognan og Glomfjord blir tilbakeført til det distriktet de er gitt fra!!

Slik rammes brukerne i Bodø

  • Mellom 60 og 80 individer besøker vanligvis Kirkens Bymisjons kafé hver dag. Noen er der hver dag, andre sjeldnere. Dermed blir det totale antall brukere mye større.
  • Der får de mat, kaffe, noe godt til kaffen og sosialt samvær.
  • Alle brukerne har en felles respekt for kafélokalene, og legger fra seg alle strider utenfor døra. Her inne er alle venner.
  • Vanligvis er flere 100 mennesker innom tiltakene til bymisjonen på en uke. Mange får nå mat levert hjem, og de kan også hente kaffe, mat til både to- og firbente, og brukerutstyr i døra nederst i Bankgata.
  • Antall bostedsløse varierer fra dag til dag. Per tiden vet de om én, men her kan det være store mørketall. Bymisjonen erfarer at mange bor hos venner.
  • Bymisjonen leverer mat til Tverlandet mottak. Der bor det 120 personer. I tillegg har de rundt 60 privatadresser de kjører ut til. Totalt treffer de rundt 2-300 mennesker med det de leverer ut.
  • Mange nye familier og personer tar i denne tiden kontakt med bymisjonen for å få hjelp.
  • Folks kjøpevilje og sponsorers kroner har falt. Det påvirker også bymisjonens arbeid, som til vanlig drives i stor grad på frivillighet.
  • Færre folk er i gatene og kjøper gatemagasinene.

Kilde: Egil Arnsby og Børge Hansen i Kirkens Bymisjon Bodø.

Med broderlig hilsen i

V. K og S

Bjørnar Olsen

Eks Storrepresentant

 


Bodø, 4. april 2020


Kjære søstre!

OM og kollegiet ønsker alle søstrene 
en god « hjemme» påske, med fine 
soldager som kan nytes ute.
Vi tenker på dere, nøl ikke med å ta 
kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe 
til med.

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Oslo, 25. mars 2020

Nytt fra Storlogen!

Kjære søstre og brødre

Koronavirus effekt og konsekvens

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Se vedlagte Nytt fra Storlogen.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire


Bodø, 16. mars 2020

Gode søstre!

I disse tider, med unntakstilstand både i Norge og den øvrige verden, er vi mange som blir sittende hjemme, enten i karantene eller på grunn av smittefaren. Det er ingen som helt slipper påvirkning av Corona -viruset. Vi får alle en helt uvanlig hverdag som vi må gjøre det beste ut av.

Men, om vi ikke kan møtes i logen, eller gå på besøk til hverandre, så er det godt for oss alle å vite at logesøstrene tenker på oss.

Dersom det er noen som trenger hjelp til praktiske ting, eller bare trenger noen å prate med, ta kontakt med meg (telefon: 992 54 526, epost: ann.karin.tenggren@signalbox.no) eller en annen logesøster.

Ta vare på deg selv, og ha omtanke for andre, så går det seg til etter hvert. Jeg tror det er viktig å beholde fokus, og ta en dag i gangen.

Med søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM Loge 109 Sildre

 

 

 


Oslo, 12. mars 2020

 

Til: Storrepresentant/OM/HM/HP                                                                                                           Oslo 12. mars 2020

         Kopi: DSS, Sekretær

Siste nytt: Oppdatering Corona

Verdens helseorganisasjon erklærte i går Corona som en pandemi.  Folkehelseinstituttet (FHI) iverksetter strengere tiltak for å forsøke å hindre smitte.

Utviklingen har vært eksponentiell i løpet av dagen i går.

Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i Storlogen fattet følgende beslutning:

Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra dags dato og inntil videre.  Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter, fellesmøter eller andre aktiviteter i Ordenens regi.

I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.  Mange medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved smitte.

I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning. Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan spredningen begrenses.

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen som gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer.

Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare.

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

 

Jon Erik Holm                                                                                    Renée Baanrud Backer

Stor Sekretær                                                                                    Stor Sekretær