Bodø, 4. april 2020


Kjære søstre!

OM og kollegiet ønsker alle søstrene 
en god « hjemme» påske, med fine 
soldager som kan nytes ute.
Vi tenker på dere, nøl ikke med å ta 
kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe 
til med.

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Oslo, 25. mars 2020

Nytt fra Storlogen!

Kjære søstre og brødre

Koronavirus effekt og konsekvens

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Se vedlagte Nytt fra Storlogen.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire


Bodø, 16. mars 2020

Gode søstre!

I disse tider, med unntakstilstand både i Norge og den øvrige verden, er vi mange som blir sittende hjemme, enten i karantene eller på grunn av smittefaren. Det er ingen som helt slipper påvirkning av Corona -viruset. Vi får alle en helt uvanlig hverdag som vi må gjøre det beste ut av.

Men, om vi ikke kan møtes i logen, eller gå på besøk til hverandre, så er det godt for oss alle å vite at logesøstrene tenker på oss.

Dersom det er noen som trenger hjelp til praktiske ting, eller bare trenger noen å prate med, ta kontakt med meg (telefon: 992 54 526, epost: ann.karin.tenggren@signalbox.no) eller en annen logesøster.

Ta vare på deg selv, og ha omtanke for andre, så går det seg til etter hvert. Jeg tror det er viktig å beholde fokus, og ta en dag i gangen.

Med søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM Loge 109 Sildre

 

 

 


Oslo, 12. mars 2020

 

Til: Storrepresentant/OM/HM/HP                                                                                                           Oslo 12. mars 2020

         Kopi: DSS, Sekretær

Siste nytt: Oppdatering Corona

Verdens helseorganisasjon erklærte i går Corona som en pandemi.  Folkehelseinstituttet (FHI) iverksetter strengere tiltak for å forsøke å hindre smitte.

Utviklingen har vært eksponentiell i løpet av dagen i går.

Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i Storlogen fattet følgende beslutning:

Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra dags dato og inntil videre.  Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter, fellesmøter eller andre aktiviteter i Ordenens regi.

I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.  Mange medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved smitte.

I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning. Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan spredningen begrenses.

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen som gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer.

Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare.

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

 

Jon Erik Holm                                                                                    Renée Baanrud Backer

Stor Sekretær                                                                                    Stor Sekretær