Logen holder sine møter 2 og 4 onsdag

i måneden i perioden september til mai.

Brødre fra andre loger som ønsker å besøke oss

er hjertelig velkommen

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Per-Christian Størkersen

Overmester