Bror overmester, informere om at

logen starter opp igjen 26.08.2020

kl 1800 (ikke 1900)

Dette som et tiltak i den store dugnaden mot

koronasmitten for å spre aktiviteten på huset. 

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bengt Hansen

Overmester