Dessverre vil logen ikke åpne som vanlig, men være stengt enda en tid fremover.

Dette som et tiltak i den store dugnaden mot

koronasmitten. Se også informasjon fra Storlogen

på Odd Fellows hjemmeside.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bengt Hansen

Overmester