Våren 2020


Bror overmester, informere om at

all aktivitet i logen er stoppet frem 

til 15. august 2020.

 

Dette som et tiltak i den store dugnaden mot

koronasmitten. 

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bengt Hansen

Overmester