Loge nr. 106 Bodin holder sine møter andre og fjerde onsdag i måneden kl 1900.

Logen holdes åpen i perioden september til mai.

 

Overmester ønsker våre brødre velkommen til oss.