Gode brødre!

Pga Covid-19 og de restriksjonene som er pålagt alle er det usikkert på når oppstarten for normal logearbeid kommer i gang. Informasjon og oppdatering blir sendt brødrene på mail og sms.

Med vennlig hilsen i

Vennskap, kjærlighet  og sannhet

Ståle Leitvoll

OM