Velkommen til Loge nr.147 Elias Blix

Vi avholder våre møter i Ordenshuset , Reinslettveien 2 Bodø, 1 og 3 tirsdag i måneden.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre hjertelig velkommentil våre møter.

Med vennlig hilsen i

Vennskap, kjærlighet  og sannhet

Gunnar -Alf Solbakken

OM