Besøksadresse
Reinslettveien 2
Bodø
Odd Fellow Distrikt nr. 13 Salten
Postadresse
Reinslettveien 2
8009 Bodø

Kontaktpersoner

Ståle Leitvoll
Overmester
Gunnar-Alf Solbakken
Undermester
Stig Bjørnbakk
Sekretær
Kent Arve Monsvoll
Herold