Kjære brødre!

Jeg ønsker alle Odd Fellow medlemmer hjertelig velkommen til våre møter.

Jeg takker alle brødre som har stilt opp for å påta seg oppgaver for logen inn i den kommende valgperioden.Det er den beste måten å engasjere seg på, og du får fult utbytte av medlemskapet.

Logelivet skal konkurrere med alskens alternative ting som man kan gjøre på en tirsdags kveld. Håpet er at dere skal glede seg til å komme i logen. En god start på dette er at dere planlegger møtene , og komme i god tid før møtet. På den måten kan logen være stedet der man kjenner roen senke seg, og man kan dermed lettere oppleve hyggelige samtaler og fokusere på logen budskap og verdier.

Med stor dose av spenning ser jeg frem til de kommende 2 år med givende logearbeid!

Velkommen!

Vennlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Gunnar Alf Solbakken
​Overmester