Leir nr. 13 Nordland har sine møter i Ordenshuset, Reinslettveien 2 i Bodø, første onsdag i hver måned. Se møtekalender. 

Hovedpatriark og embedsmenn ønsker
alle egne og gjestende patriarker

velkommen til årets leirslagninger.

 

Vi samles rundt leirbålet i 
Tro, Håp og Barmhjertighet

Rune Jørgensen
HP