Leiråret 2023

Hovedpatriark og embedsmenn ønsker
alle egne og gjestende patriarker

velkommen til årets leirslagninger.

For å få tilgang til leirens Info.-side
må du logge deg inn som medlem øverst til høyre.

Vi samles rundt leirbålet i 
Tro, Håp og Barmhjertighet

Rune Jørgensen
Hovedpatriark


Følgende loger er tilsluttet Leir nr. 13 Nordland:
Loge nr. 68 Landego - Loge nr. 78 Svartisen -
Loge nr. 123 Stella Nova - Loge nr. 149 Børvasstind

Glomfjord Deputasjonsleir