Leiråret 2021

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til våre møter.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Trond Birger Andreassen
HP

ALL AKTIVITET OG MØTEVIRKSOMHET I LEIREN ER AVLYST INNTIL VIDERE.