Leiråret 2021/22

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til våre møter.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Leif Kåre Sørensen
HP