ALL AKTIVITET OG MØTEVIRKSOMHET I LEIREN ER AVLYST UT ÅRET 2020!

Leiråret 2020

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til våre møter i høstterminen.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Trond Birger Andreassen
HP

ALL AKTIVITET OG MØTEVIRKSOMHET I LEIREN ER AVLYST UT ÅRET 2020!
Dette gjelder leirmøtene, fellesmøter og andre aktiviteter i Leirens regi.
Se siste nytt fra Storlogen 14.8.20, den 17.8.20, kom det ny informasjon fra Stor Sire hvor det er besluttet å utsette påning av ordinær møtevirksomhet inntil videre.

Se siste nytt fra Storlogen 25 mars 2020

Se Siste nytt fra Storlogen 12.3.2020