Leiren er et felles forum for et antall loger og omtales ofte som Ordenens høgskole.

Leiren legger vekt på sin lære om toleranse og en videreføring av det man har lært i logen. 
I leiren får vi et samvirke med medlemmer fra mange loger, noe som oppfattes meget positivt.

Leirinstitusjonen ble grunnlagt i 1827 i Mayland, USA.
Den første leir i Norge, Leir nr. 1 Norge, ble stiftet 2. November 1919, det var altså 100 års jubileum for leirinstitusjonen i 2019.

I Norge har vi pr. i dag 28 Odd Fellow leire og 26 Rebekka leire.

Leiren har som logen, sine egne tre grunnbegreper, nemlig Tro, Håp og Barmhjertighet.
Gjennom leirens tre grader utvikles forståelsen av disse begreper på samme måte som logen utvikler Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Leiren skal med fordypning i Tro, Håp og Barmhjertighet gi veiledning om hvordan man kan møte de utfordringer vi finner i storsamfunnet og i de globale spørsmål.

Etter ca. 2 år etter oppnådd høyeste grad i logen, vil du kunne få tilbud om å bli medlem i leiren.

Ytterligere informasjon om leirinstitusjonen kan du få i egen loge.

Vi ønsker alle logemedlemmer velkommen til leirinstitusjonen!