OM ser frem til et spennende vårsemester.

Møteprogrammet tilsier at brødrene bør møte så ofte de kan.