KJÆRE GODE BROR

«Det er utfordrende tider for oss alle. Et virus gjør at hele samfunnet endrer karakter og vi må legge om våre liv, vaner og handlinger. Våre myndigheter maner til god dugnadsånd og vi er alle avhengig av at alle gjør sitt beste for å forhindre at smitten av Corona-viruset eskalerer."

Når dagene er slik som de er og vi nå etter hvert går inn mot høsten og vinterern, er det viktige at alle er en god Odd Fellower, ta kontakt, bruk telefonen og ring en bror, ring en venn eller en som dere tenker at trenger en oppmuntring. Dette er en god hjelp til selvhjelp. Hva lever vi for hvis det ikke er for å gjøre livet mindre vanskelig for hverandre?
Skulle noen av våre brødre bli syke, ønsker vi i kollegiet å bli kontaktet, så vi kan sette inn riktige tiltak.
Kontakttelefon til kollegiet: 957 54 548.


Kollegiet vil til enhver tid være i beredskap og følge med på informasjonen som gis fra Storlogen og vi vil gi dere så god informasjon som mulig om det skulle skje noe.

 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Håvard Bolstad
OM