Historien om Loge nr 29 Drofnum

Det var vår moderloge Loge nr. 20 Fridtjof Nansen som i sin tid stod bak etablering av vår loge. Den 4. desember 1949 ble Loge nr 29 Drofnum innviet i Drammen.
I vår medlemsprotokoll ser vi at det var ca 37 medlemmer på dette tidspunktet.

På Charterbrevet finner vi navnene til Hans O. Hansen, Eyolf Vogstedt, Yngvar
Rønning-Olsen, Einar Osmark og Thorstein Andre Wium som utgjorde det første kollegiet i vår loge. Eyolf Vogstedt var vår første Overmester (OM). På selve innvielses dagen hadde han gleden av å ønske ytterligere tre medlemmer velkommen som brødre av vår loge.

I de kommende årene ble det gjennomfør fem til syv innvielser i året, dette førte til at medlemsmassen hadde økt til 80 medlemmer ved inngangen til år 1952.

Loge nr. 29 Drofnum er selv en modreloge til to loger i vårt distrikt. Den 10. mai 1960 avga logen ca 35 brødre til Loge nr 64 Olaf Hallan i Drammen og den 23. oktober 1973 ytterligere 20 brødre til Loge nr. 86 Sigurd Syr på Hønefoss.

I dag består vår loge av ca 73 brødre, den yngste er 35 år og den eldste er 83 år.

Brødre av vår loge har gjennom tidene hatt gleden av å inneha Storembetsmannsvervet som
Distrikts Stor Sire (DSS); Roar Willy Madsen, Kjell Arne Granlund og Einar Kåre Longva.
Til historien hører også til at vår bror Harald Thoen har vært øverste leder (Stor Sire)  for vår orden i Norge og i tillegg har han innehatt vervet som Europeisk Stor Sire i den
Europeiske Storlogen.

Vi har også gode kontakter med loger i andre land, våre vennskapsloger er;
Loge nr. 87 Ørebrohuus i Sverige
Loge nr. 31 Arvid Mørne i Kyrslätt i Finland
Loge Jürgen-Wullenweber i Lübeck i Tyskland

Hvert år arrangeres det nordisk Logetreff i oktober. Da samles brødre fra Norge, Sverige, Finland, Island og Litauen til et hyggelig treff med god mat og gode samtaler.