Overmester og hans embedsmenn
 ønsker alle hjertelig velkommen til  våre møter

                        
                 Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Knut Rød-Knudsen

                             OM

NB !  Husk påmelding til alle ettermøter.